như tiêu đề e đã thay ic thẻ nhưng đo vẫn thiếu áp 2v8 cấp cho thẻ..mong pro giúp e ở chỗ nào có áp 2v8 chỉ cho e vs ..tks all:">;;)

- - - Updated - - -

pro vào giúp e vs..................


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]