như tiêu đề mình vừa làm xong em nó tình trạng máy đánh rơi đất trắng màn,các bạn làm theo 2 bước theo hình ok,chúc các bạn thành công,ae biết rồi chém nhẹ tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]