e nhận con i9300 mất nguồn kẹp nguồn bấm giữ phím nguồn thì kim đồng lên 4ampe buôn phím nguồn ra thì kim đồng trả về 0.e chưa làm gì hết mong ae giúp đỡ thank ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]