mình cũng đã tìm trên 4r nhưng thấy chưa bạn nào giải quyết được , mong nhờ anh em KTP cao tay ấn giúp mình 1 phát , cặm cụi làm 2 ngày mà chưa xong em nó !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]