khách báo máy bị rơi nước .em cấp kim đứng yến không nhút nhít gì .a nào có giải pháp giúp em .em thanhk nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]