Máy nội địa China 2 sim , Search thấy có rom gốc tiếng việt nhưng nạp vô bị fail ổ file fat.bin và không lên luôn giống như hình
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File này chính thống em nó, đã add tiếng việt và chplay
link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass : thành viên 100 điểm, comment , tks, max điểm chủ đề = inbox
Vài ảnh em nó...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]