Đã up đủ các loại rom ok nhưng vẫn tình trạng như củ, lạ là chạy done nhưng không thay đổi
Ace ai biết chỉ giáo......?cảm ơn ace nhiều
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]