em mới nhận con s5222.ban đầu khách đem vào cắm sạc máy bị sụp nguồn em tháo ra vệ sinh bây giờ cắm sạc thi ko sụp nguồn nửa mà ko báo gì hết.em lấy máy cấp thử thì báo nhận usb và báo sạc.bác nào gặp wa giúp em cái


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]