em mới nhận 1 cây htc one khách bảo đang sài bt ghim sạc qua đêm tự nhiên mất nguồn,em mở ra đo pin thì kiệt không còn vol nào,tưởng kèo thơm kích pin nhưng kích lên bỏ vào cũng trơ trơ ra,em đưa vào máy kẹp dòng thì lên thì kim treo ở 1A,nghi bị mất boot quá,các pro nào làm qua cho em xin chút kinh nghiệm cây này kiếm lúa xài tết,thanks all chúc anh em 1 ngày làm việc hiệu quả

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]