dành cho bác nào chưa biết nhá bác nào biết rồi thì thôi, vì tiếng anh nên anh em cố mò nnha
anh em nào có thể việt hóa tool cho có tiếng việt càng tốt, mong cao nhân việt hóa tool cho anh em dễ sử dụng
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (xAT)
CURRENT VERSION: 4.0.3 RELEASE
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
NOTES:
there's no need for a how-to and full doc in this beta
all auto apk tool and auto deodex tool applies here
adb...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]