em mới nhận cây iphone 4 reston 7.1.2 xong activer mà báo lỗi oxe 8000084 anh em nào làm qua xin giúp với. cảm ơn anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]