Tất cả dòng S4 newboot [RADIO]I337/M/I545/I537/SC-04E/L720/M919(MG1/MF3/ME7/MF9/AWS),nếu hạ BB nhẹ sẽ gây mất wifi,treo cuộc gọi hoặc mất âm thanh,nặng thì treo logo,mất boot...
AE nhận mấy nên check kỹ,nếu new boot mà có file full trong các link samfirm,samsung-update.....thì anh em cứ mạnh tay nấu boot,chắc chắn hạ được,và ko cần flash lên lại ,chỉ flash bằng các file phía dưới là có thể fix...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]