Như AE đã biết hiện tại có 1 số máy Grand 2 G7102 hàng dựng china nếu nạp tiếng việt G7102 anroid 4.4.2 một số máy có thể sẻ bị mất sóng nếu ae nào gặp trường hợp như trên thi khoan dùng box spt repair mà nạp file G7102_FIXNETWORK_ANROID_4.4.2 ở trên file này mình đã test ok có một số trường hợp nạp file này vào sẻ chi nhận sóng sim 1 và sim 2 ko có sóng hoạc có thể Wifi dò mạng ra nhưng đăng nhập ko được ( lý do máy trước đó đã dùng SPT để repair) thì AE liên hệ mình sẻ giúp (Quên ae 1 tấm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]