khách báo đánh rơi màn hình tối thui luôn.bật nguồn vẫn rung 1 cái kim đồng vẫn bình thường mà không hiển thị màn hình mất luôn cả đen phim .mình đã tét màn hình khác mà không được ae ai đã làm qua xin chỉ giúp với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]