Như tiêu đề em nhận điện thoại này bị khóa màn hình đã thử reset bằng tay không được dùng volcano cũng không được máy dùng chip mtk 6592 các pro nào đã làm qua xin chỉ giáo cho e với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]