Rom stock 4.1.2 có Tiếng Việt. Đã root.
Do rom mất thời gian đào mồ lên vì vậy ace >70 bài viết hoặc >50VNG coment lấy pass nha! Tránh việc spam trong nhà!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Ảnh demo (không thích chụp ảnh màn hình nên e chụp ngoài cho máu):
pass Vgold
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]