[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SAMSUNG Note 3 Docomo SC-01F

Thông tin :
+ Máy vô đả unlock full sóng full 3G
+ Dump 2gb + mấy cái sóng sánh
+ Lấy Octopus ra backup full luôn : NVM, Security, QCN , EFS

Hình :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chỉ 20point...





[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]