trên 4shared đều die rồi , nhờ anh em có sơ đổ con x3-02 vừa cảm ứng vừa phím cho mình xin . cám ơn nhiều ! ^^ đang cần gấp quá vì em nó bị đứt đường rung


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]