nhận đc cây c3303k mất đèn màn hình,gỡ ra xem thì bị mất tụ c322 và r309,còn đầu ngoài con l306 thì bị đứt chân bên ngoài,ae nào gắp qua xin chỉ giúp,không có main xác nào để thay thế,xin giúp cái hình để câu con l306 đường mạch nó đi đâu về đâu,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]