anh em nhà mình có bản chuẩn con samsung E120L up qua ondin xin giúp em với . xin chân thành cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]