Như tiêu đề! hôm nay có khách hàng mang cái Nokia C3-00 RM-614 yô yêu cầu nạp ngôn ngữ tiếng Nhật!
nhưng lúc cần thì tìm mỏi mắt không được cái file nào có tiếng Nhật![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
vậy anh em kỹ thuật ai có hay biết link download thì share
cho mình kiếm chút cháo với nhé! Thanks All....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]