Unlock free all ATT - mới test thử OK luôn trong vòng 2 phút với Clean imei

Kèo này đang hot mấy diễn đàn user .... jiji đang unlock mừng quắt đuôi

share zô đây ae ai chưa bit thì lôi mấy con 3gs trong tủ ra unlock quốc tế cho dễ bán nha
Hiện đang suport all ATT tử 3>6>6+ lun nha cứ làm thử nếu hết hợp đồng nó se giải quyết[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

Kéo xuống dưới cùng đánh dấuào ô : I have read and agree to the eligibility requirements to unlock my device.

nhấn : Continue

Ngay trên khung đầu tiên là Customer Type thì nhấn chọn Non-AT&T Mobility customer

Nhập imei, nhập tên, nhập email vào sau đó qua mail xác nhận xong là ok, nếu là máy Clean imei thì unlock xong trong vòng 1 nốt nhạc luôn.

Còn những máy khác thì chờ hên sui.

Mới test xong OK liền cây 4S

Trích dẫn:


Unlock request number: 2011904927
Thank you for contacting AT&T about unlocking your mobile device.Congratulations! Here are your unlock instructions:1. Open iTunes on your Mac or PC and verify that you have Internet connectivity.2. Ensure the original SIM card that came with this device is inserted in your iPhone.3. Connect your iPhone using the dock connector to USB cable that came with your iPhone.4. Backup and restore your iPhone using iTunes. For information on backup and restore, please visit [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ].5. After restoring, your iPhone will be unlocked.Additional information on unlocking can be found at [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ].Questions? Please call 800.331.0500, or dial 611 from your AT&T wireless phone.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]