N900P sprint unlock và fix 3g ok

Nay toàn kèo dữ dữ ko,unlock ok gặp ngay thằng khách cùi mía unlcok xong phải có 3g,nó còn chém ác hơn mình nói là ko ai fix đc 3g mới đau mò 1 hơi cũng lấy đc tiền kakaka...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]