HTC J ONE (HTL22) mất imei, change MID without ENG S-OFF-nhận máy HTC J ONE (HTL22), khách vọc change modelid: PN0710000, nâng hboot 1.60 (M7_UL), CID:CWS__001 nhưng product: m7_wlj, mất imei, baseband unknown, không có sóng..

-change MID without ENG S-OFF về modelid: PN0740000

-up rom 4.4.2 sen 6, sóng ok. sóng 3g ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]D:\HTC_updatee\HTL-22\htl22_unlock>fastboot getvar...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]