Thông thường là cái rẹt qua s5263 = spt box . nhưng cây này thì bị lỗi màn hình ngược , dài .thưa . chỉ có chạy lại S5260 ( S5260NVKD1) là nó trở lại bình thường . AE có ai gặp qua trường hợp này giúp dùm tí nhé . thanks ae nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]