tình hình máy k bị rơi k lắp sim máy vẫn bình thường lắp sim vào khóa màn hình lại một lúc là máy tự sáng sim đã hủy 153 hủy hết các dịch vụ lắp sim nào cũng bị đã flash lại mà k hết cần ae giúp gấp thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]