nhờ mọi người giúp mình với nhận con viettel v6219 nhập mã điện thoại ae nào đã làm qua thì giúp e với ak. xin cảm ơn mọi người nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]