Khách mang vào nói Rom stock i8552 cảm ứng ít nhạy và máy hay chậm. Tìm được Rom Mod này ok!. AE nào có 30 bài inbox nha!
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]