Show cho có data, anh em ai cũng làm rồi, h mới tới mình làm ^^, thansk thằng em đã cho 1 liều thuốc đặc trị
Ai biết rồi thì đừng chém em nha, tội em


Nhận máy trong tình trạng mất imei, baseband do khách ở nhà tự vọc

Xà quần 1 hồi anh ấy củng đã tỉnh ^^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]