...đây là máy việt hóa đầu tay của e....rất cảm ơn sự nhiệt tình của MOD VINHKIENGIANG đả giúp e hoàn thành.....lần đầu tiên post bài có gì mong các a/c thông cảm bỏ qua...
link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass: cho anh em có 30 bài viết sẻ có vào inbox nhe.... ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]