như tiêu đề mình đang cần rom của samsung T989D , anh em ai có chia lại cho mình với, mình cảm ơn, tìm google toàn lỗi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]