Con này lỗi please call me thì chắc ace làm nhiều, cái mình nói đến là k vào recovery 3e hay recovery custom đvà chế độ adb cũng bị khóa, nên k thể nạp file fix dưới mọi hình thứcthêm nữa là k có box nào surport, ít nhất là tại cửa hàng mình k có box surport

sau 1 đêm vật vã cũng lấy đ lứa về nhà
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]