Như tiêu đề . có ông khách tới chỗ e mua quả pin nokia X Bn-01 sau khi thay và sạc máy báo là pin của bạn đã bị xóa . e chưa thấy bao giờ nt nên k dám làm liều. bác nào biết chỉ e với e cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]