Tham gia forum bữa giờ ko có gì tặng ae,nay free file M250L mong ae đừng chê [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

SHW-M250L tiếng việt edit ok

(Máy Sử dụng cộng nghệ CDMA/ KHÔNG SIM)

Androi: 4.0.4 (no root)
Version:...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]