5830i LaFleur loại hoa văn reset giờ nó treo ở màn khởi động
em tìm trên google mà không có fw nào của nó .bào nào có fw con này làm ơn up lên cho em xin với em cảm ơn trước l


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]