Thật sự bí quá không biết làm thế nào nên mạo muội lặp cái topic này với mong muốn nhờ BS LINH cũng như tất cả anh em có kinh nghiệm chỉ giáo vấn đề mà mình mắc phải không tháo gỡ được trong quá trình build rom tar no root. Mình đã thử trên nhiều máy ver 4.4.2 nhưng hôm nay chỉ điển hình cụ thể 1 cái là SAMSUNG T230NUDUEU0ANJ3 4.4.2. Thật sự con này tiếng việt gọi hồn là ok ngay nhưng vấn đề muốn trong ngôn ngữ có lựa chọn tiếng việt nên mình muốn xóa file language.xml. Mình đã load rom...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]