máy mất nguồn e làm lên r nhưng vào menu bấm tí sọc màn hình ,đã flash và bỏ mấy tụ gần sucket màn hình,thay màn hình zin nhưng vẩn ko đc , ae nào gặp qua r cứu e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]