máy báo đầy bộ nhớ, up rom không cho. Thấy nghi nghi, dùng "xà pen" dích emmc ra thay cái khác vào lên nguồn nhưng không có 3g, up rom không hết, flash modem không ăn thua. Bực mình lấy OC ra gõ gõ vài cái lên full trùng imei luôn![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]