như tiêu đề gặp em này cho vào volcano thì không nhận chạy bằng tool thì tìm drive cho em nó thấy khó quá
kẹp đồng hồ dòng vào nghịch chơi rồi lắp pin định cất em nó vào thì tự dưng thấy em nó vào được CWM RECOVERY tiện thể mừng quá sa vào luôn factory reset có tiền luôn.reset xong thấy là sao tự dưng lại vào được cwm recovery như vậy quyết tâm tìm hiểu thì ra lúc trước lắp cái ốp lưng cho e nó ngược thế là cái ốp đó tỵ và bấm cả 3 phim cùng thể là vào sau một hồi làm đủ mọi cách mình đã phát...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]