Đã thay nhiều mic nhưng ko ăn thua. Khi tháo loa trong thì nó im lun. Mới vô nghề mong ae giúp dùm. tk trước.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]