có thể sử dụng cách này cho máy treo logo ...
1 flash file cmw
2 vào cmw up rom và gapp > oK done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]