Share Tiếng Việt Samsung S5 G900H Full 4 File chính hảng.File này trên Sammobile.com có nhưng chỉ có 1 file thôi.Anh em nào cần thì Thanks + Comment + Max điểm Pass sẽ inbox!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nợ anh em vài tấm hình!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]