như tiêu đề có con 730 mới đi ép kính lại mà bây giờ gọi là tắt màn hình luôn ,,,,ae nào rành giúp mình làm cái cảm biến này với...tks ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]