Mình mua lại ip 4s của 1 người bạn có tài khoản, mình định JB để ẩn nhưng không biết máy restore qua itune hay cập nhật OTA, sợ JB ăn táo, ae có cách nào giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]