Em có con i9100 up rom stock 4.1.2 bị lỗi khóa màn hình. Tìm trên google và các forum thấy có file của mod minhtri : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] nhưng link đều die hết. ACE nào có file trên hoặc file khác mà fix lỗi và chạy OK share giúp em với. Em xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]