tình hình là mình muốn ẩn icloud, mà khổ nỗi là dính cái mật khẩu giới hạn, nên không jb được, nên nhờ các cao thủ trợ giúp dùm, mình nghe nói có cao thủ đã làm được rồi, mong được trợ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]