a e có sơ đồ đường míc cho xin với đi đám cưới về a tửu nhiều nên ko nhìn nổi smachetic nữa.câu theo so đồ trên goog not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]