Tiếng Việt SM-T320 Galaxy Tab Pro 8.4 edit ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Build Tar Add Root Cho AE Tiện Úp Rom Hack Game
Hard Reset SM-T320 Galaxy Tab Pro 8.4 Không Mất Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]