Tình hình là con galaxy win của mình cứ bộ nhớ máy tầm 400mb là bị lỗi bộ nhớ thấp hoài, không up đươc hình lên mạng đươc. Máy mình chưa root cũng chưa up room luôn.
Mà sao mình thấy con này để thông số bọ nhớ máy là 8g mà sao mình chỉ thấy có 1.5g thôi nhỉ. Mong các bro giải đáp và chỉ dẫn mình với. Thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]