Như tiu đề em nó là anroi chạy chíp MTK 6575 bị treo logo.mình lấy volcano làm mà nó kg nhận máy.ae ai gặp qua hoặc có cách nào cho con này xin giúp.thank. sẵn ae ai có driver MTK 6575 con này cho mình lun.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]